fbpx
Ara
Close this search box.

Kalite Politikası

Anasayfa » Kalite Politikası

Hastalarımız İçin:

– Hizmet ettiğimiz hastanın en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak yaşam kalitesini yükselterek hasta sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmak.

– Günümüz ve geleceğin bilimsel yönetim ilkelerinden yararlanmak.

– Hastalarımız için en ekonomik en doğru teşhis ve tedavi yöntemleri kullanmak.

– Hastalarımızı da çalışanlarımız gibi hastanemizin eğitimlerine katılımını sağlamak.

– Hastalarımızın beklentilerini karşılamayı en üst seviyeye çıkarmak.

– Koşulsuz hasta memnuniyetini sağlamak için hiçbir ayrıntıdan kaçınmamak.

– Sağlık hizmeti verirken hastalarımız ve çalışanlarımız arasında din, dil, ırk, cinsiyet ve bölge ayrımı gözetmemek.

– Yürürlükte bulunan yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt etmek.

Çalışanlarımız İçin: 

– Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini attırarak nitelikli iş gücü yaratıp özverili birer sağlık çalışanı olmalarını sağlamak.

– Huzurlu, içten, samimi, etkin ve verimli bir çalışma ortamı yaratarak çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmak.

– Güçlü bir gelecek odağı yaratmak.

– Hedeflerimizi çalışanlarımızın yüreklerine nakşetmek.

– Onları onurlandırmak.

– Çalışanlarımızın hastanemizi benimsemesini sağlayarak verimliliği arttırmak.

Hastanemiz İçin:

– Öncelikle insan haklarına saygılı olmak.

– Seçkin bir personel ve hekim grubu kurmak için çalışan gelişimini her zaman desteklemek.

– Her zaman daha iyisi olacağına inanmak.

– Kendimizi devamlı ölçmek ve iyileştirmek.

– Sürekli ve sağlıklı büyüme hedefinden taviz vermemek.

– Yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda en iyi sağlık hizmetini vermek.

– Enfeksiyon kontrolü için surveyans sistemini geliştirmek ve ulusal izleme sistemine katkıda bulunmak.

– Hasta bakımı ve yönetimi standartlarını oluşturmak ve bununla birlikte sürekli iyileşmeyi sağlamak.

Ülkemiz İçin:

– Sağlık sektöründe saygın bir konumda olmak.

– İstanbul’da ki diğer hastanelere örnek olmak