+90 212 656 86 00

Sağlık Turizmi

Avrupa yakasının merkezinde şehir içi ,şehir dışı ve yurtdışından gelen hastalara merkezi konumu ile sağlık hizmeti sunuyor. A Hastanesi sağlık turizmi alanında birçok bölümleriyle ön plana çıkıyor. Uluslararası hasta merkezimizle yurt dışından gelen konuklarımızın hizmetinizdeyiz. Dünya genelinde ve Türkiye’de sağlık turizmi, son 10-15 yılda hızla gelişen önemli bir alternatif turizm çeşididir. Sadece tıp turizmi için seyahat edenlerin sayısı 10 milyonu aşmıştır.

 • Sağlık turizmi 3 ana başlıkta değerlendirilmektedir:
   Tıp Turizmi (Hastanelerde tedavi, ameliyat vb. işlemler)
   Termal Turizm (Termal Tesislerde rehabilitasyon, dinlenme vb. hizmetler)
   Yaşlı ve Engelli Turizmi (Geriatrik tedavi merkezi veya yaylalarda sosyal aktivitelerle birlikte uzun süreli konaklamalar)
 • Sağlık turizminin temel sebepleri:
   Ülkesinde yüksek teknolojili sağlık
 • hizmetleri ve profesyonel insan kaynaklarının azlığı veya yokluğu
   Tedaviyle birlikte tatil yapma arzusu
   Sağılık hizmetlerinin kendi ülkelerinde pahalı olması
   Çok daha kaliteli sağlık hizmeti almak istenmesi
   Kendi ülkesinde herhangi bir sebepten dolayı ameliyatının bilinmesini istenmemesi (estetik cerrahisi, İnfertilite tedavisi vb.)
   Ülkesinde iklim ve coğrafi olarak tatil için kısıtlı imkan olduğu durumlarda yapılan turizm hareketliliği (ormanlık, yaylalar, tarihi ve kültürel zenginliği olan ülkelere gidiş), çoğunlukla termal tesisin ve Termal Turizm imkanlarının çok olduğu bir ülkede tatil yapma talebi.
   Kronik hastaların,yaşlıların ve engellilerin başka ortamlara gitme ve tedavi olma isteklerinin oluşması
   Uyuşturucu ve farklı bağımlılıkları olan kişilerin farklı veya daha uygun ortamlarda olma istekleri
   Kişinin hayata tutunma ve yaşam isteği.
 • Sonuç olarak sağlık turizmi çok çeşitli olup birçok sebebi de içinde barındırmaktadır. Temel sebep, daha iyi imkanlarda farklı bir ülkede sağlığını tekrar elde etmek için yapılan turizm çeşididir.

  Türkiye’de Sağlık Turizmi

  Dünyada uluslararası hasta sayısı bakımından sırasıyla ilk 5 ülke; ABD, Almanya, Tayland, Hindistan ve Türkiye’dir.

  Ülkemizde her hastane Saglik Bakanligi, Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı tarafindan Saglikta Kalite Standartlari’ndan her sene denetime tabi tutulmaktadir. Türkiye’de özel hastanelerin yanı sıra üniversite ve kamu hastanelerinde de sağlık turizmi altyapısını güçlendirmek için çeşitli çalışmalar başlamıştır.

  Tüm hastaneler, ulusal akreditasyon kriterlerine göre hizmet vermekte olup yılda 2 kez denetlenmektedir. Sağlık turizmi ile ilgili tüm işlemler ve koordinasyon, kanun gereği, Sağlık Bakanlığı sorumluluğundadır. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı kurarak Türkiye’de sağlık turizminin gelişmesi için çalışmalar yapmakta, kitaplar yayınlamakta ve zirveler düzenlemektedir. Bakanlık, yatak kapasitesinin artırılması için Şehir Hastaneleri’ni inşa ettirmektedir.

  Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere özel, kamu ve üniversite hastaneleri dünyadaki en yüksek teknoloji ile donatılmıştır. Türkiye’de birçok hastanede onkolojik tedaviler, kardiyovasküler cerrahi, ortopedi, beyin cerrahisi, çocuk cerrahisi, estetik cerrahisi, göz ve diş hekimliği branşlarında ileri teknolojili sağlık hizmetleri verilmektedir.

  Son 10 yılda yapılan özel ve kamu hastaneleri teknolojik donanım ve fiziki şartlarıyla Batı ülkelerini aratmayacak yapıdadır. Ayrıca termal turizm konusundaki kaynaklar açısından Türkiye, dünyada yedinci Avrupa’da birinci sıradadır. Bu alanda çok donanımlı ve köklü termal oteller hızla yapılmaya başlamıştır.

  İklimi, tabi güzellikleri, tarihi ve kültürel bölgeleri ile Türkiye, hastaneler ve termal tesislerindeki yüksek standartlarda sağlık hizmetlerini birleştirerek sizlere sağlıklı bir yaşam için şifa kapısı olarak sizi ülkemizdeki sağlık hizmetlerinden yaralanmaya davet ediyor.

  Sağlık Turizmi için Doğru Adres Türkiye

  Dünya ülkeleri artık Türkiye’yi yeni sağlık ortağı ve yükselen medikal turizm merkezi olarak tanıyor.

  Türkiye, sahip olduğu medikal ve termal turizm kaynaklarını, spa ve wellnessimkanlarını beş yıldızlı otellerle birleştirerek, sağlık turistine kaliteli ve uygun turizm paketleri sunmaktadır.

  Mükemmel coğrafi konumu ile Türkiye, birçok ülkeden kısa sürede ve kolayca ulaşılabilir. Türkiye, geçmişinden gelen misafirperverlik geleneğini sağlık turizmindeki hizmet anlayışına da aktarmıştır. Tedavi için Türkiye’ye gelen misafirler, ülkeye ayak bastığı andan evine uğurlanana dek ihtiyaç duyabileceği her türlü hizmet, uzman sağlık personeli ve acente yetkilileri tarafından karşılanmaktadır.

  Türkiye, sağlık sektöründe çok iyi yetişmiş ve eğitimli insan gücüne sahiptir. Yabancı dil bilen doktor ve sağlık çalışanlarıyla iletişim konusunda sorun yaşanmamaktadır. Sağlık turisti, kafasında oluşan her türlü soruya kolaylıkla cevap alabilir. Ayrıca ameliyat öncesi ve sonrasında gerek doktorlar gerekse hemşireler tedavi olan sağlık turistini yeterli düzeyde bilgilendirerek moral olarak iyi olmasını sağlamaktadırlar.

  İklim dezavantajları nedeniyle özellikle romatizmal hastalıkların yoğun olarak görüldüğü Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkelerinde termal turizme olan talep daha fazladır. İklim, fiyat, güvenlik ve ulaşım açısından göreceli avantajlara sahip ülkemiz tıp turizmi, spa&wellness ve kaplıca turizmi, ileri yaş ve spor turizmi açılarından olağanüstü avantajlı bir konumda olup her kesime hitap edebilecek niteliklere haizdir. Ayrıca, coğrafi yakınlık, ülkelerinde bulunmayan doğa ve iklim şartları nedeniyle ve kültürel benzerlik faktörleri de göz önünde bulundurulduğunda Türkiye Ortadoğu ülkeleri için de önemli bir sağlık ve termal turizm destinasyon ülkesi olabilecek konumdadır.

  Orta Doğu ülkeleri ile son zamanlarda sağlanan vize muafiyetleri, sınırlarda sağlanan kolaylıklar ve diğer siyasi ve kültürel ilişkiler marifeti ile bu bölgelerden yapılan seyahatlerde önemli artışlar kaydedilmektedir. Gelişmiş ülkelerde sağlık giderlerinin fazla olması nedeniyle hastaların tedavi hizmetlerini azaltmaya yönelik olarak sağlık hizmetlerinin daha düşük maliyetli ülkelerden temin edilmesi eğilimi artmaktadır.

  Özellikle Diş ve Plastik cerrahiye olan talep artışının devam edeceği, böylece denizaşırı hizmetler için de önemli bir talep oluşacağı ve sağlık turizmin temel öğesi olan kalp ameliyatları ile yer değiştireceği uzmanlarca tahmin edilmektedir. Türkiye verdiği kaliteli ve ekonomik sağlık hizmetleriyle öncelikli olarak komşu ülkelerdeki yaklaşık 1 milyar nüfusa sağlık turizmi kapsamında hizmet vermeye hazırdır.