Kalite Yönetim Ekibi

A HASTANESİ

Kalite Yönetim Ekibi

 1. KALİTE YÖNETİM BİRİM EKİBİ
 2. YÖNETİM KURULU BAŞKANI:  DR. Tekin YILMAZ
 3. BAŞHEKİM:  OP.DR. Celalaettin DEMİR
 4. BAŞHEKİM YARDIMCISI: OP.DR.  Jale DEMİR
 5. BAŞHEKİM YARDIMCISI: OP.DR Utku CAN CÖBEK
 6. HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ: Naciye KAYLAN
 7. KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ: Kübra KILIÇ
 8. ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ: Güldane AYDEMİR

A HASTANESİ

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

  1. GÖREV ADI : Özel A Hastanesi bünyesindeki Kalite Yönetim Sistemleri dokümanlarının kontrolü, iç ve dış denetçilere yardım etmek ve denetime bölümünü SHKS üzerinden tam hazırlamak ile sorumludur.

   

  1. GÖREV AMACI : Hastane Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunun sağlanması için kurulan Kalite Yönetim Biriminin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlenmesi için bu görev tanımı hazırlanmıştır.

   

  1. ORGANİZASYONEL BİLGİLER:

    3.1 Bağlı Olduğu Bölüm                  : Üst Yönetim

    3.2 Bağlı Olduğu Bölüm Yöneticisi : CEO

    3.3 Kendisine Bağlı Kadrolar          : Kalite Birim Sorumluları

     

    4.ÇALIŞMA KOŞULLARI :

  4.1 Çalışma Saatleri                         : İş Kanunları Çerçevesinde

  4.2 Alması Zorunlu Eğitimler           : SKS kapsamında alınması gereken tüm eğitimler

  4.3 Çalışma Ortamı                           : Kalite

  1. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR

        5.1 SKS Çerçevesinde yürütülen çalışmalarının koordinasyonunun sağlanması,

  5.2 Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmalarının takip edilmesi,

  5.3 Öz değerlendirmelerin yönetilmesi,

  5.4 İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine (Güvenlik Raporlama Sistemine) ilişkin süreçlerinin yönetilmesi,

  5.5 Risk Yönetimine ilişkin süreçlerinin yönetilmesi,

  5.6 Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmalarının (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi) yönetilmesi,

  5.7 SKS çerçevesinde dokümanların yönetiminin sağlanması,

  5.8 Kalite göstergelerine yönelik süreçlerinin yönetilmesi ve aylık verilerin takip edilmesi,

  5.9 SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılması,

  5.10 Hasta ve Çalışan Memnuniyet Anket sonuçlarının Sağlıkta Kalite Sistemine girişlerinin yapılması,

  5.11 SKS çerçevesinde hazırlanan, yazılı düzenlemeleri kontrol eder ve yazılı düzenlemelerin revizyonunun takip edilmesi,

  5.12 Gerektiğinde düzeltici- önleyici faaliyet başlatır, takibini yapar ve sonuçlandırmasının sağlanması,

  5.13 Komite ve kurul ekibini düzenli aralıklarla toplanmasının sağlanması,

  6.YETKİLER: Görev yetki ve sınırları dahilinde misyon ve vizyon doğrultusunda sağlık hizmetine katılmak.

Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?