+90 212 656 86 00

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Hastanemizde Kadın Hastalıkları ve Doğum ile ilgili genel tanı ve tedavi hizmetlerinden başlayarak, menopoz ve osteoporozdan, riskli ve normal gebeliklerin takibine, jinekolojik kanserlerin tanı ve tedavisinden, üremeye yardımcı tedavi yöntemlerine kadar pek çok alanda hizmet verilir.